OSNIVANJE MULTIFUNKCIONALNOG CENTRA ZA POTREBE OSOBA S INVALIDITETOM – MFC POŽEGA

19.05.2015.

OSNIVANJE MULTIFUNKCIONALNOG CENTRA ZA POTREBE OSOBA S INVALIDITETOM – MFC POŽEGA

Opći cilj:

Doprinijeti povećanju zapošljivosti i promovirati socijalnu uključenost osoba sa invaliditetom.

Specifični cilj:

Osnovati Multifunkcionalni centar (MFC) za obrazovanje i radno terapijske aktivnosti, u svrhu održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom u Požegi.

Nositelj:

Grad Požega

Partneri:

„MI” Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Centar za rehabilitaciju Zagreb Reg. Razvojna agencija Požeško-slavonske Županije d.o.o. Suradnik: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Požega

Trajanje projekta:

16 mjeseci Vrijednost projekta: 153.916,09 EURA

Ciljna skupina:

30 osoba s invaliditetom iz Požeško-slavonske županije.

Krajnji korisnici:

Radno sposobne osobe s invaliditetom i njihove obitelji, djeca s invaliditetom, Udruge za osobe s invaliditetom u Požeško-slavonskoj županiji, zainteresirani poduzetnici za proizvodnju pilot proizvoda, potencijalni poslodavci osoba sa invaliditetom, lokalna zajednica