2. Lokalna konferencija o pravima OSI

18.10.2018.

2. Lokalna konferencija o pravima OSI 2. Lokalna konferencija o pravima OSI 2. Lokalna konferencija o pravima OSI 2. Lokalna konferencija o pravima OSI
2. Lokalna konferencija o pravima OSI

Udruga "MI", u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Požega, u sklopu projekta "Upoznajemo zajednicu" organizirala je drugu po redu lokalnu konferenciju o pravima OSI na kojoj smo željeli okupiti predstavnike udruga OSI s područja grada Požege, lokalne i regionalne donositelje odluka i ostale dionike kako bi se započeo međusobni dijalog, te se pokrenulo rješavanje problema s kojima se OSI susreću na lokalnoj razini.

Sudjelovanje OCD-a u kreiranju lokalnih politika postalo je od iznimne važnosti, te je napredak u odnosima i rješavanje problema moguće samo uz dijalog, međusobno uvažavanje i zajedničku suradnju. Zahvaljujemo predstavnicima Grad Požega, Ugn Gpžps Požega, Udruga OSI Požega, Udruga slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije te Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditeom na dolasku i vremenu koje su izdvojili.

Projekt "Upoznajemo zajednicu" sufinanciran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.