2. tjedan provedbe projekta

08.06.2020.

2. tjedan provedbe projekta 2. tjedan provedbe projekta 2. tjedan provedbe projekta 2. tjedan provedbe projekta 2. tjedan provedbe projekta 2. tjedan provedbe projekta 2. tjedan provedbe projekta
2. tjedan provedbe projekta

Provođenje dnevnih aktivnosti „Škole samostalnog življenja“ u sklopu projekta „Nauči me i uspjet ću“.

Cilj dnevnih aktivnosti „Škola samostalnog življenja“ je postizanje što većeg stupnja samostalnosti osoba s invaliditetom u aktivnostima svakodnevnog života.

Nositelj projekta „Nauči me i uspjet ću“ je Udruga Jaglac iz Orahovice a projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“. Trajanje provedbe projektnih aktivnosti je 24 mjeseca.

 

Radionice koje smo odradili proteklih dana su radionice:
osobne higijene, pravilne prehrane, priprema obroka uz pomoć volontera, briga o bilju, izrada piramide pravilne prehrane i još mnoge druge

????????