Započinje projekt "Upoznajemo zajednicu"

08.12.2017.

Započinje projekt "Upoznajemo zajednicu"

Udruga "MI" započela je 1. studenog s provedbom projekta pod nazivom "Upoznajemo zajednicu" kojim, u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Požega i uz suradnju pojedinaca i lokalne zajednice, želi smanjiti socijalnu isključenosti i povećati integraciju osoba s invaliditetom u društvo kao ravnopravnih članova, informirati lokalnu zajednicu i podići javnu svijest o problemima i preprekama s kojima se svakodnevno susreću ranjive društvene skupine, razbiti postojeće stereotipe i predasude, te osigurati i uspostaviti sustav podrške u lokalnoj zajednici (između tijela lokalne i regionalne uprave, ustanova, institucija i udruga osoba s invaliditetom) u svrhu povećanja efikasnosti usluga i popunjavanja praznina u sustavu.

Iako živimo u vremenu i društvu koje je osjetljivije na potrebe i probleme ranjivih skupina, prisutna je velika potreba upoznati društvenu zajednicu, odgovorne institucije, tijela lokalne i regionalne vlasti s potrebama i problemima s kojima se pojedinci svakodnevno susreću, te ujedno senzibilizirati društvo i zajednicu u kojoj živimo. Osobe s invaliditetom žele biti uključeni, žele učiti i naposljetku žele biti korisni građani u svojoj zajednici, no za ostvarenje svojih želja i aspiracija imaju neusporedivo manje prilika. Provedbom aktivnosti ovog projekta želimo stvoriti domaćinsku atmosferu i mjesto gdje se svačije ideje ohrabruju i slave sposobnosti i vještine.

Uz udrugu "MI" , Centar za socijalnu skrb Požega, provoditi će dio aktivnosti koje će obuhvaćati provedbu radionica "Info dani za roditelje" kroz koje će se roditeljima i skrbnicima približiti i pojednostaviti zamršeni sustav prava i usluga za osobe s invaliditetom iz područja školstva, zdravstva i socijalne skrbi. Organiziranjem lokalne konferencije o pravima OSI želimo okupiti predstavnike udruga, lokalne donositelje odluka i ostale relevantne dionike kako bi se započeo međusobni dijalog, te pokrenulo rješavanje problema s kojima se OSI susreću na lokalnoj razini.

Ciljana skupina ovog projekta su osobe s invaliditetom – djeca i osobe s poteškoćama u razvoju, članovi njihovih obitelji, volonteri i oni koji to žele postati i pripadnici šire društvene zajednice.

Projekt "Upoznajemo zajednicu" u sufinanciran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.