Posjeta Izviđača

13.12.2017.

Posjeta Izviđača Posjeta Izviđača Posjeta Izviđača Posjeta Izviđača Posjeta Izviđača Posjeta Izviđača Posjeta Izviđača
Posjeta Izviđača

Izviđački odred Jozo Koutni sa 20 izviđača korisnicima (16 korisnika) Udruge MI pripremili su različite izviđačke igre (pokazne vježbe orijentacije u prirodi) u prostoru Udruge. Po završetku vježbe gdje su korisnici i izviđači zajedno sudjelovali uslijedilo je pjevanje i druženje sa gostima.