O udruzi Projekti udruge Akcije
 

O udruzi

Udruga roditelja djece i osoba s posebnim potrebama

Naša udruga je mjesto okupljanja osoba s posebnim potrebama, njihovih skrbnika, volontera i stručnih suradnika okupljenih oko istog cilja: pomoći integraciji u društvo te pružiti svu potrebnu pravnu i ljudsku podršku onim članovima našeg društva koji se susreću s bremenitim izazovom života s posebnim potrebama.

više

Projekti

Udruga MI je pokretač mnogih projekata koji za cilj imaju prikupljanje sredstava i senzibiliziranje javnosti za izazove s kojima se susreću članovi Udruge, roditelji djece s posebnim potrebama.

više

Akcije

Kao udruga sudjelujemo u mnogim akcijama humanitarnog karaktera. Uz pomaganje drugima uključujemo naše članove i štićenike u društvene procese u gradu Požegi kako oni ne bi bili isključeni iz "normalnog" života te kako bi se što bolje snalazili u svijetu koji ih okružuje.

više

Projekti/programi udruge „MI“

2014.

MI ZA ZAJEDNICU

Financijska sredstva za provedbu projekta osigurala ja „Slagalica“ Zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, u programskom području Društveni kapital zajednice. Financijska podrška odobrena je u 2013. godini, za provedbu projektnih aktivnosti od 01. siječnja 2014. do 31. 12. 2014. godine.

ZNANJEM ZA BOLJI ŽIVOT

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancira projekt u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2013/2014. Projektne aktivnosti provode se do 25.kolovoza 2014. godine.

POLUDNEVNI BORAVAK

Financijska sredstva za plaće djelatnika koji provode program osigurao je Hrvatski zavod za zapošljavanje, kroz mjeru poticajnog zapošljavanja Mladi za zajednicu. Uz djelatnike u provedbi programa sudjeluju i volonteri udruge.
Grad Požega sufinancira troškove provedbe programa.

POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA

Projekt se provodi od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, a sufinancira ga Požeško – slavonska županija.

2013.

I MI TO MOŽEMO

Projekt sufinancira Požeško –slavonska županija, a provodi se s ciljem integracije djece i osoba s posebnim potrebama u aktivan život zajednice. U vlastitom prostoru i javnim prostorima, korisnici,redovna populacija, volonteri i roditelji kroz organizirane aktivnosti uče prihvaćati različitosti, upoznavaju se s potrebama i mogućnostima jednih i drugih s ciljem prihvaćanja vrijednosti različitosti.

SUFINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI

Grad Požega, sudjeluje u sufinanciranju dijela režijskih troškova u 2013. godini.

POLUDNEVNI BORAVAK U UDRUZI

Program provode djelatnici zaposleni po mjeri zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Javni radovi, te vrijedni volonteri udruge. Inicijator Programa je Grad Požega, a izvršitelj Udruga. Tijekom poludnevnog boravka provode se radionice prilagođene željama i mogućnostima korisnika, kroz koje korisnici stječu nova znanja i vještine i učvršćuju stečena, te na taj način podižu kompetencije za samostalnije življenje.

INSTITUCIONALNA POTPORA

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, na temelju Sporazuma s Ministarstvom socijalne politike i mladih o uspostavi Razvojne suradnje kroz programske podrške u provođenju Pilot-programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, odobrila nam je financijska sredstva za dodjelu institucionalne podrške.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA POLUDNEVNI BORAVAK

Hrvatska elektroprivreda d.d., po Javnom natječaju za dodjelu donacija u 2013. godini – Svjetlo na zajedničkom putu , donirala nam je financijska sredstva za sufinanciranje programa Poludnevni boravak koji provodimo u udruzi.

2012.

POLUDNEVNI BORAVAK U UDRUZI

Program se provodi uz pomoć mjera zapošljavanja u Javnim radovima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Inicijator programa je Grad Požega, a izvršitelj Udruga. Provođenjem programa djeci je omogućen boravak u njima poznatom okruženju, stjecanje novih znanja i vještina, socijalizacija i integracija.

KAD SE MALE RUKE SLOŽE

Projekt za koji je financijska sredstva osiguralo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi za razdoblje 01.06. 2011. do 30.05.2012.

VAŠA POŠTA ZA DOBRA DJELA

Hrvatska pošta osigurala je donaciju u vidu besplatne poštarine za 1.500 pošiljki u 2012. godini.

SUFINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI UDRUGE

Grad Požega sufinancira dio režijskih troškova Udruge.

HARMONIJA TOLERANCIJE I RAZLIČITOSTI

Županija Požeško –slavonska sufinancira provođenje projektnih aktivnosti, kojih je cilj podizanje razine svjesnosti šire društvene zajednice o mogućnostima i potrebama djece i osoba s posebnim potrebama, te prihvaćanja različitosti i razvijanje tolerantnosti.

2011.

SUFINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguralo je sredstva za redovnu djelatnost Udruge- 2 godina sufinanciranja, 01.04.201o. do 31.04.2011. godine.

VAŠA POŠTA ZA DOBRA DJELA

Hrvatska pošta osigurala je donaciju u vidu besplatne poštarine za 1.000 pošiljki u 2011. godini.

KAD SE MALE RUKE SLOŽE, SVE SE MOŽE

Projekt odobrilo i financiralo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, s rokom provedbe 01.06.2011. do 31.05.2012. Ciljevi projektnih aktivnosti: osnaženiji i samopouzdaniji i korisnici spremni na socijalno aktiviranje.

ASISTENT U NASTAVI ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U KRETANJU

Vodi me kroz nastavu. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, osiguralo je sredstva za 6 asistenata školske djece s poteškoćama u kretanju. Rok provođenja 01.08. do 31.12. 2011. godine.

JAVNI RADOVI U UDRUZI

Mjerama zapošljavanja u Javnom radu zaposlena 4 djelatnika na određeno vrijeme, s ciljem pomoći volonterima u radu s djecom i održavanju okoliša.

2010.

SUFINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguralo je sredstva za financiranje osnovne djelatnosti Udruge za 2011. godinu.

OPREMANJE UNUTRAŠNJOSTI CENTRA

LIDL je svojom akcijom „Pomozimo kupnjom“ osigurao sredstva za kupnju tehničke opreme za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

VAŠA POŠTA ZA DOBRA DJELA

Hrvatska pošta osigurala je donaciju u vidu besplatne poštarine za 1.000 pošiljki u 2010. godini.

JAVNI RADOVI U UDRUZI

Mjerama zapošljavanja u Javnom radu zaposlena 2 djelatnika na određeno vrijeme, s ciljem pomoći volonterima u radu s djecom i održavanju okoliša.

HUMANITARNI KONCERT – „HOĆEMO I MI SVOJ CENTAR“

Sa svrhom prikupljanja financijskih sredstava za opremanje Centra Udruge održan je humanitarni koncert. HRT osigurao je izravni radijski i televizijski prijenos, a Hrvatski telekom d.d. korištenje govornog automata u sustavu inteligentne mreže HT-a, pod posebnom numeracijom 060. Koncert je održan pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Repubike Hrvatske Ive Josipovića, uz supokroviteljstvo grada Požege. Pripremu i realizaciju koncerta omogućili su svesrdnom pomoći mnogobrojni donatori.

2009.

SUFINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguralo je sredstva za sufinanciranje osnovne djelatnosti Udruge.

GRAĐANSKA INICIJATIVA - ZAJEDNO ZA LJEPŠI I BOLJI OKOLIŠ

„Slagalica“ Zaklada za razvoj civilnog društva iz Osijeka, osigurala je sredstva kojima je uređen okoliš Centra.

UPOZNAJ ME KROZ FOTOGRAFIJU

Sredstva za provođenje aktivnosti osiguralo je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Aktivnosti su provođene s ciljem poučavanja korisnika o osnovama fotografiranja, izradi fotografija, stjecanja radnih navika, podizanja samopouzdanja i stvaranja novih prijateljstava.

STJECANJE SAMOPOUZDANJA I SAMOSTALNOSTI KROZ AKTIVNOSTI SAMOZBRINJAVANJA

Financijska sredstva osiguralo je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidrnosti. Projekt se provodio s ciljem poučavanja korisnika s nabavkom namirnica, njihovom pripremom, pospremanju radnog prostora, a samim time uključivanja u svakodnevni život zajednice.

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

Hrvatski telekom, po prijavljenom projektu osigurao je financijska sredstva, kojima je na prostoru Centra Udruge izgrađeno Dječje igralište za djecu s posebnim potrebama i redovnu populaciju. Cilj izgradnje igrališta je kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija, integracija i inkluzija , razvijanje odnosa sa vršnjacima.

2008.

PROMOCIJA DESETOGODIŠNJEG RADA UDRUGE

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguralo je sredstva za promociju postignuća tijekom desetogodišnjeg rada udruge. Raznim događanjima i aktivnostima obuhvaćeni su članovi, donatori i predstavnici šire društvene zajednice.

2007.

OSOBNI ASISTENT ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Uz financijsku potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, za tri člana Udruge osigurani su osobni asistenti.

SPORTSKA IGRAONICA ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA S CILJEM UNAPREĐENJA I ZAŠTITE ZDRAVLJA DJECE S INVALIDITETOM

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguralo je sredstva za projektne aktivnosti, cilj kojih je poboljšanje motoričkih sposobnosti korisnika, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, te poboljšanje i zaštita zdravlja.

GLAZBENO-KREATIVNA RADIONICA

Financirana od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, provođena s ciljem omogućavanja korisnicima stjecanja novih znanja i vještina, razvoju komunikacijskih vještina, motorike i kreativnosti.

2006.

UČENJE AKTIVNOSTI SAMOZBRINJAVANJA

Projektne aktivnosti provođene s ciljem unapređenja znanja i vještina potrebnih za osamostaljenje djece i osoba s posebnim potrebama, financiralo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

KREATIVNA RADIONICA

Projektne aktivnosti provođene su s krajnjim ciljem senzibilizacije javnosti o potrebama djece i osoba s posebnim potrebama.

2005.

INFORMATIČKA RADIONICA ZA DJECU I OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguralo je sredstva za informatičku edukaciju članova udruge.

KREATIVNA RADIONICA ZA OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA

Provođena je s ciljem senzibilizacije javnosti s djecom i osobama s posebnim potrebama i razvoja volonterstva, uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

FINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi financiralo je osnovnu djelatnost udruge.

NABAVA OPREME ZA CENTAR

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguralo je sredstva za kupnju Kombinirane Habard kade K-09.

ŠKOLA BEZ NASILJA

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva osigurala je sredstva za provedbu aktivnosti s ciljem integracije djece s posebnim potrebama u školsku zajednicu, senzibilizaciju školske djece s problemima djece s posebnim potrebama, razvoj kreativnosti obje populacije i njihovo zbližavanje.

KROZ IGRU ZAJEDNO

Projekt provođen s ciljem poboljšanja stvaralačkog i kreativnog izražavanja djece i osoba s posebnim potrebama s naglaskom na kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

2004.

NABAVKA OPREME ZA URED UDRUGE

Sredstva za kupnju opreme za ured Udruge osiguralo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

KREATIVNA RADIONICA ZA DJECU

Sredstva za provođenje projektnih aktivnosti koje su provođene s ciljem usvajanja novih znanja i vještina osiguralo je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

RADIONICA ZA SREDNJOŠKOLCE S POSEBNIM POTREBAMA

Sredstva za provedbu radionica čiji je cilj poboljšanje aktivnosti učenika s posebnim potrebama tijekom srednjoškolskog obrazovanja s naglaskom na sprečavanje nasilja od strane redovne populacije osigurao je Ured za ljudska prava.