MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

NABAVA OPREME ZA CENTAR

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguralo je sredstva za kupnju Kombinirane Habard kade K-09.