Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguralo je sredstva za promociju postignuća tijekom desetogodišnjeg rada udruge. Raznim događanjima i aktivnostima obuhvaćeni su članovi, donatori i predstavnici šire društvene zajednice.