MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

SUFINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguralo je sredstva za redovnu djelatnost Udruge- 2 godina sufinanciranja, 01.04.201o. do 31.04.2011. godine.