Program provode djelatnici zaposleni po mjeri zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Javni radovi, te vrijedni volonteri udruge. Inicijator Programa je Grad Požega, a izvršitelj Udruga. Tijekom poludnevnog boravka provode se radionice prilagođene željama i mogućnostima korisnika, kroz koje korisnici stječu nova znanja i vještine i učvršćuju stečena, te na taj način podižu kompetencije za samostalnije življenje.