MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

Multifunkcionalni centar Požega

Ciljevi projekta

Doprinjeti povećanju zapošljivosti i promovirati socijalnu uključenost osoba sa invaliditetom. Uspostavljanje Multifunkcionalnog centra (MFC) Požega, koji će doprinijeti ostvarenju specifičnog cilja, jer će ciljana skupina od 30 osoba s invaliditetom dobiti psihosocijalnu podršku, obrazovanje i kroz radnu terapiju, usvojiti socijalne i radne vještine neophodne za poboljšanje pristupu tržištu rada

NAVEDENI CILJEVI ĆE SE OSTVARITI KROZ SLJEDEĆE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  • Provođenje istraživanja potreba osoba s invaliditetom, izrada analize i plana rada
  • Pripremne aktivnosti za osnivanje MFC-a, pribavljanje potrebne dokumentacije i opremanje prostora
  • Otvaranje MFC-a, zapošljavanje i educiranje osoblja MFC-a
  • Edukacija i zapošljavanje ciljne skupine
  • Promocija aktivnosti i proizvoda MFC Požega

Trajanje projekta: 16 mjeseci
Vrijednost projekta: 153.916,06 EURA
Ciljna skupina: 30 osoba s invaliditetom iz Požeško-slavosnke županije

KRAJNJI KORISNICI

Radno sposobne osobe s invaliditetom i njihove obitelji, djeca s invaliditetom, Udruge za osobe s invaliditetom u Požeško-slavonskoj županiji, zainteresirani poduzetnici za proizvodnju pilot proizvoda, potencijalni poslodavci za zapošljavanje osoba s invaliditetom, lokalna zajednica.

Nositelj projekta:

Grad Požega
Trg Svetog trojstva 1, 34000 Požega
Tel: +(385) 34 311 300
Fax: +(385) 34 311 344
www.pozega.hr

Partneri u projektu:

“MI” Udruga roditelja djece s posebnim potrebama
Matije Gupca 6, 34000 Požega
Tel: +(385) 34 275 500
www.mi-udruga.hr

Centar za rehabilitaciju Zagreb
Orlovac 2, 1000 Zagreb
Tel: +(385) 1 4673 256
Fax: +(385) 1 4673 255
www.crzagreb.hr

Regionalna razvojna agencija
Požeško-slav. županije d.o.o.
Županijska 7, 34000 Požega
Tel: +(385) 34 290 243
Fax: +(385) 34 290 215
www.panora.hr

Suradnik na projektu:

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Požega
A. Stepinca 5, 34000 Požega
Tel. +(385) 34 638 370
Fax: +(385) 34 638 374
www.hzz.hr