Udruga „MI“, humanitarna je, neprofitna, nestranačka udruga, osnovana 11.03.1998 . 

Udruga svojim aktivnostima fokusira se na podizanje razine kvalitete života osoba s poteškoćama u razvoju, organizaciju zajedničkih aktivnosti roditelja i djece, radne terapije, savjetovanja i psihosocijalnu pomoć, pružanje usluga poludnevnog boravka, organizaciju slobodnog vremena korisnika i sl.

Kroz navedeno izgrađujemo vlastite kapacitete, ali i informiramo javnost te nastojimo zagovarati politike koje će unaprijediti život naših korisnika. Volonterski angažman je presudan za naš rad, kao i suradnja s lokalnim institucijama.  Svrha našeg rada je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Ciljna skupina: djeca s teškoćama u razvoju; djeca u riziku od socijalne isključenosti; mladi s teškoćama u razvoju; osobe s cerebralnom i dječjom paralizom; osobe s mentalnom retardacijom; osobe s psiho-socijalnim teškoćama; osobe s mišićnom distrofijom; roditelji djece s teškoćama u razvoju; građani – opća populacija.