MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

Nauči me i uspjet ću! Rujan

U rujan smo ušli sa sportskim aktivnostima i zdravom prehranom, te razgovorom o voću i povrću. (vitaminima)
Kuhali smo, šivali torbice, izrađivali narukvice. Imali smo informatičku radionicu gdje smo učili osnove MS office-a, učili se koristiti modernim fotoaparatom i ostalom tehnologijom. Imali smo radionicu o štednji te smo izrađivali kasice prasice za štednju.
Provodili smo dnevne aktivnosti „Škole samostalnog življenja“ u sklopu projekta „Nauči me i uspjet ću!“ čiji je nositelj Udruga Jaglac, Orahovica, a jedan od partnera je Udruga ,,MI’’.
Projekt Nauči me i uspjet ću! odobren je u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.