25.9. posjetili smo Udrugu “Zvono”. Dan smo proveli na Citadeli – kamp i centar za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom. Za korisnike na projektu “Nauči me i uspjet ću” bile su organizirane različite aktivnosti na otvorenom te društvene igre, a za pratnju (roditelje/skrbnike) prezentacija o radu Udruge “Zvono”.

Provodili smo dnevne aktivnosti „Škole samostalnog življenja“ u sklopu projekta „Nauči me i uspjet ću!“ čiji je nositelj Udruga Jaglac, Orahovica, a jedan od partnera je Udruga ,,MI’’.
Projekt Nauči me i uspjet ću! odobren je u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.