U utorak i četvrtak, 6. i 8. listopada 2020. godine održana je druga dvodnevna edukacija za stručnjake o pristupu i specifičnostima rada s osobama s invaliditetom, osobama s intelektualnim teškoćama i drugim teškoćama u sklopu projekta Nauči me i uspjet ću.

Stručnjaci uključeni u edukacije predstavnici su nositelja projekta udruge „Jaglac“ Orahovica, partnera na projektu udruge Vretenac Slatina, udruge „MI“ Požega i Centra za socijalnu skrb Slatina te suradnika na projektu Centra za socijalnu skrb Požega. Edukaciju je vodila Tena Anić, mag.rehab.educ.

Projekt Nauči me i uspjet ću! odobren je u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.