MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

5.-9.4.

Tjedan poslije Uskrsa je pravi mali odmor za korisnike.

U četvrtak i petak, 8. i 9. travnja 2021. godine u sklopu projekta Nauči me i uspjet ću! održana je dvodnevna edukacija za stručnjake koji rade s osobama s invaliditetom o razvoju komunikacijskih vještina i timskog rada.

Prvi dan edukacije naglasak je bio na timskom radu i organizacijskoj klimi, procesu stvaranja tima te ulogama i doprinosima u timu, dok je drugi dan edukacije tema bila komunikacija, zašto je važna, koji su ciljevi i načela komunikacije i što treba izbjegavati u procesu komunikacije.

Edukaciju je vodila Sonja Vuković, predsjednica Udruge za kreativni razvoj Slap Osijek. Na edukaciji su sudjelovali predstavnici nositelja projekta udruge „Jaglac“ Orahovica, partnera na projektu udruge Vretenac Slatina i udruge „MI“ Požega te suradnika na projektu Centra za socijalnu skrb Požega.

Projekt Nauči me i uspjet ću! odobren je u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Provodili smo dnevne aktivnosti „Škole samostalnog življenja“ u sklopu projekta „Nauči me i uspjet ću!“ čiji je nositelj Udruga Jaglac, Orahovica, a jedan od partnera je Udruga ,,MI’’.
Projekt Nauči me i uspjet ću! odobren je u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.