MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

27.5. Brain gym

27.5. Učenje kroz igru!
Kako na zabavan način možemo zajedno učiti uz glazbu ili razgovor te zajedno se kretati, pamtiti, slušati i uočavati predmete, boje?!

Cilj radionice je bio: Uskladiti naše tijelo kroz pokrete i glazbu te kroz različite boje, brojeve i slike uočavati i pamtiti određene pojmove.

Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“ provodi
projekt “Centar za razvoj djece i mladih”.
Provedba projekta počela je 06.04.2020.godine i traje do 06.04.2022.godine.
Dvogodišnji projekt provode u partnerstvu s: Udruga za autizam Sunce ( Nova Gradiška),
Udruga za rad s mladima “BREZA” (Osijek), Dječji vrtić Radost (Novska) i “MI” Udruga
roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju.
Ukupna vrijednost projekta je 1.470.411,00 kuna.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od
1.470.411,00 kuna (100% sufinanciranje).
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je odobren unutar poziva u sklopu
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.2020., Širenje mreže socijalnih
usluga u zajednici- Faza I.
Područje provedbe projekta je Nova Gradiška, Novska, Osijek i Požega.
Projektom se osigurava pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u
razvoju, djecu i mlade s problemima u ponašanju te njihove roditelje. Osiguravanjem
pristupačnosti, edukacijom stručnjaka i nabavom sustava za pružanje inovativnih oblika
psihosocijalne podrške osigurat ćemo pružanje kvalitetnih socijalnih usluga sukladno
potrebama korisnika u lokalnoj zajednici. Istovremeno, sudjelovanjem partnera u projektu,
potičemo i širenje mreža socijalnih usluga u zajednicama u kojima iste nisu razvijene.
Korisnici projekta: djeca i mladi te njihovi članovi obitelji.
U Novoj Gradiški se u prostoru Udruge “PREVENCIJA” i Udruge za Autizam Sunce
provode sljedeće besplatne aktivnosti i usluge za djecu i mlade:
 Eko igraonica,
 Glazbena igraonica,
 Logoterapija,
 Senzorna terapija,
 Savjetovanje i psihosocijalna podrška
 Brain Gym radionica
 te Psihološka podrška za osnaživanja članova njihove obitelji.

Kod partnera na projektu, u Novskoj, Osijeku i Požegi, provodit će se Brain Gym radionice
u trajanju 11 mjeseci. Za više informacija posjetite prevencija.hr.
Sadržaj ovog priopćenja je isključivo odgovornost Udruge za prevenciju
socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“, i ne odražava nužno stav Europske unije.
Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.razvoj.gov.hr i www.strukturnifondovi.hr