MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

27.9.-.1.10.

Jako kreativni tjedan!

Marina Kovačić održala je dvije duple likovne radionice.
Jasna Plantak održala je duplu radionicu na kojoj je razgovarala s korisnicima o strahovima. A mi smo razgovarali o jeseni, karakteristikama, promjenama u prirodi, išli smo u šetnju, te smo pripremali materijale i skupljali ideje za oslikavanje tkanina jesenjim motivima.

Provodili smo dnevne aktivnosti „Škole samostalnog življenja“ u sklopu projekta „Nauči me i uspjet ću!“ čiji je nositelj Udruga Jaglac, Orahovica, a jedan od partnera je Udruga ,,MI’’.
Projekt Nauči me i uspjet ću! odobren je u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.