MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

brain gym _ srpanj & kolovoz

Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“ provodi
projekt “Centar za razvoj djece i mladih”.
Provedba projekta počela je 06.04.2020.godine i traje do 06.04.2022.godine.
Dvogodišnji projekt provode u partnerstvu s: Udruga za autizam Sunce ( Nova Gradiška),
Udruga za rad s mladima “BREZA” (Osijek), Dječji vrtić Radost (Novska) i “MI” Udruga
roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju.
Ukupna vrijednost projekta je 1.470.411,00 kuna.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od
1.470.411,00 kuna (100% sufinanciranje).
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je odobren unutar poziva u sklopu
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.2020., Širenje mreže socijalnih
usluga u zajednici- Faza I.
Područje provedbe projekta je Nova Gradiška, Novska, Osijek i Požega.
Projektom se osigurava pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u
razvoju, djecu i mlade s problemima u ponašanju te njihove roditelje. Osiguravanjem
pristupačnosti, edukacijom stručnjaka i nabavom sustava za pružanje inovativnih oblika
psihosocijalne podrške osigurat ćemo pružanje kvalitetnih socijalnih usluga sukladno
potrebama korisnika u lokalnoj zajednici. Istovremeno, sudjelovanjem partnera u projektu,
potičemo i širenje mreža socijalnih usluga u zajednicama u kojima iste nisu razvijene.
Korisnici projekta: djeca i mladi te njihovi članovi obitelji.
U Novoj Gradiški se u prostoru Udruge “PREVENCIJA” i Udruge za Autizam Sunce
provode sljedeće besplatne aktivnosti i usluge za djecu i mlade:
 Eko igraonica,
 Glazbena igraonica,
 Logoterapija,
 Senzorna terapija,
 Savjetovanje i psihosocijalna podrška
 Brain Gym radionica
 te Psihološka podrška za osnaživanja članova njihove obitelji.

Kod partnera na projektu, u Novskoj, Osijeku i Požegi, provodit će se Brain Gym radionice
u trajanju 11 mjeseci. Za više informacija posjetite prevencija.hr.
Sadržaj ovog priopćenja je isključivo odgovornost Udruge za prevenciju
socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“, i ne odražava nužno stav Europske unije.
Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.razvoj.gov.hr i  www.strukturnifondovi.hr