MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

1.11. Poboljšanje kvalitete života, Pružanje podrške!

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Požega održano je predavanje u  okviru stavke 1.11. ”Poboljšanje kvalitete života roditelja i djece s poteškoćama u razvoju” i  ”Pružanje podrške suradnicima u radu s djecom s PUR u programima”

Radionica održana 11.6. TEMA: NEPOŽELJNA PONAŠANJA I ANALIZA FUNKCIJE NEPOŽELJNIH PONAŠANJA

,,ISHODI: Kvalitativnom analizom izvješća polaznika dolazimo do zaključka da su polaznici
usvojili nova saznanja o razlici između topografskog opisa nepoželjnog ponašanja te važnosti
procjene funkcije nepoželjnog ponašanja. Naučili su ispunjavati ABC liste koje su neophodne
za ispravno analiziranje funkcije ponašanja te su razumjeli važnost procjene prije nego što se
započne intervencija. Polaznici su istaknuli kako su razumjeli važnost dimenzija nepoželjnog
ponašanja – učestalost, trajanje i intenzitet. Jedan od važnih ishoda za sve polaznike je
razumijevanje nepoželjnog ponašanja u funkciji komunikacije te važnost profesionalne
empatije i podrške osobi s nepoželjnim ponašanjima kao i njihovim obiteljima. Svako
nepoželjno ponašanje ima jednu od četiri funkcije (pristup opipljivim ugodnim predmetima ili
aktivnostima, bijeg, pažnja i automatska/osjetna funkcija) a topografski opis nam samo opisuje kako ponašanje izgleda i na osnovu samo topografskog opisa intervencija nije uspješna.” Predavačica: Monika Mitrović

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, 381.794,52 kune i 67.375,50 kuna iz državnog proračuna.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Trajanje projekta: 12 mjeseci             16.2.2022.-16.2.2023.