MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

Kreiranje senzornog profila“, ,,Senzorna integracija, što je to i kako prepoznati teškoće senzorne integracije?”…

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ 3. i 4. lipnja održano je 1 predavanje i 4 radionice i to:

„Poticanje razvoja vestibularnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“
„Poticanje razvoja taktilnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“
„Poticanje razvoja proprioceptivnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“
„Kreiranje senzornog profila“ i predavanje: ,,Senzorna integracija, što je to i kako prepoznati teškoće senzorne integracije?”

„Poticanje razvoja vestibularnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“ je radionica koja je za cilj imala detaljno upoznati sudionike s vestibularnim osjetom, kako prepoznati
poteškoće u procesuiranju vestibularnih informacija te kako raditi na poticanju razvoja
vestibularnog sustava. Cilj je bio da sudionici dobiju ideje kako kroz igru i svakodnevne
aktivnosti raditi na navedenom.

 

 

 

 

 

Radionica „Poticanje razvoja taktilnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“ je za cilj imala detaljno upoznati sudionike s taktilnim osjetom, kako prepoznati poteškoće u
procesuiranju taktilnih informacija iz okoline te kako raditi na poticanju razvoja taktilnog
sustava. Na početku radionice se govorilo o hiper i hipo osjetljivosti taktilnog sustava, kakoprepoznati poteškoće u navedenim područjima te se objasnila važnost uloge taktilnog sustava za emocionalni razvoj djeteta. Voditeljica je također objasnila pojam „taktilna obrana“ koji se može susresti kod djece s teškoćama senzorne integracije ovog područja.

„Poticanje razvoja proprioceptivnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“ je radionica koja je za cilj imala detaljno upoznati sudionike s proprioceptivnim sustavom, kako prepoznati poteškoće u procesuiranju proprioceptivnih informacija te kako raditi na poticanju razvoja proprioceptivnog sustava. Cilj radionice je bio da sudionici dobiju ideje kako kroz igru i svakodnevne aktivnosti raditi na navedenom.

 

Kreiranje senzornog profila je radionica koja je za cilj imala sudionike provesti kroz „Senzorni profil“, listu koja je kreirana za potrebe roditelja i odgojitelja, a kako bi se olakšao proces inkluzije djece s teškoćama u razvoju. „Senzorni profil“ je kreirala Ivana Murat, voditeljica radionice.

 

 

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, 381.794,52 kune i 67.375,50 kuna iz državnog proračuna.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Trajanje projekta: 12 mjeseci             16.2.2022.-16.2.2023.