MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

1.11. Poboljšanje kvalitete života, Pružanje podrške!

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Požega održano je predavanje u  okviru stavke 1.11. ”Poboljšanje kvalitete života roditelja i djece s poteškoćama u razvoju” i  ”Pružanje podrške suradnicima u radu s djecom s PUR u programima”

Radionica održana 14.5. TEMA: POREMEĆAJ IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA (PAS) I TRETMANI

 

 

 

 

,,ISHODI: kvalitativnom analizom izvješća polaznika dolazimo do zaključka da su polaznici
usvojili nova saznanja o PAS (karakteristike simptoma, kriteriji, dijagnostička sredstva koja
se koriste, prevalencija poremećaja, specifičnosti rane intervencije te specifičnosti u radu s
djecom s PAS u vrtićima i školama)” predavačica: Monika Mitrović

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, 381.794,52 kune i 67.375,50 kuna iz državnog proračuna.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Trajanje projekta: 12 mjeseci             16.2.2022.-16.2.2023.