MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

JAVNI POZIV za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Na temelju Odluke  o financiranju  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024.  godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0191, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Zaželi – prevencija institucionalizacije,  MI “ udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju” ( OIB : 67956121439) u sklopu projekta

“ Ruka pomoći- za sretniju starost “ objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu

starijim osobama i osobama s invaliditetom

I.

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom:

 1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
 • Koje žive u samačkom ili dvočlanom[1] kućanstvu ili višečlanom kućanstvu[2] u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i
 • Čiji mjesečni prihodi:
 • Za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • Za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • Za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • Koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:
 • Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i
 • Koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • Koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i
 • Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

II.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

III.

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, uz nabavu i podjelu paketa potrepština, uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

IV.

Za ostvarivanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu potrebno je priložiti:

 1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:
 • prijava na javni poziv
 • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB – za sve članove kućanstva
 • potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža – za sve članove kućanstva
 • izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
 • prijava na javni poziv
 • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB – za sve članove kućanstva
 • potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti
 • potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža – za sve članove kućanstva
 • izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva.

NAPOMENA: Osobe koje ostvare uslugu potpore i podrške biti će obaviješteni o dostavi dodatne dokumentacije.

V.

Prijave na javni poziv, s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta, a radi ograničenog broja ciljne skupine, mole se svi zainteresirani da podnesu svoju prijavu u što kraćem roku na adresu: Udruga MI, Hrvatskih branitelja 11a, 34000 Požega

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na mobitel : 099 201 0456 ili na info@mi-udruga.hr

 

Osobni podaci kandidata za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe projekta „Ruka pomoći- za sretniju starost“ .

Prijavom na javni poziv kandidati su izričito suglasni da Udruga MI  kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18).

 

Prilog :

1.Obrazac prijave na javni poziv
2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

 

 

 

 

Predsjednica Udruge MI

 

Ivana Pavelić

 

[1] Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (Članak 15., Zakon o socijalnog skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška.

[2] U višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, usluga se može pružati svakome od njih i kao takvi se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška.

 

Javni poziv

Izjava o članovima kucanstva

Prijavni obrazac – korisnici