MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

Poticanje volonterstva – MI za zajednicu

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ održana je edukacija: Poticanje volonterstva koja se odradila kroz 13 radionica. (6 radionica za predstavnike volontera, 7 radionica za volontere) Na edukacijama za volontere volonteri su se upoznali sa zakonskim okvirom volontiranja u Republici Hrvatskoj. Kroz interaktivne aktivnosti sudionici su se na zanimljiv način upoznali s pravima i obvezama […]

MI ZA ZAJEDNICU

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ održali smo dio predavanja i individualnih savjetovanja u sklopu predavanja ”Poboljšanje kvalitete života roditelja i djece s poteškoćama u razvoju” i ”Pružanje podrške suradnicima u radu s djecom s PUR u programima”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, 381.794,52 kune i 67.375,50 kuna iz državnog proračuna. […]

MI ZA ZAJEDNICU -DP

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ održane su radionice društvenog poduzetništva. Imali smo četiri radionice na kojima smo odradili četiri teme (dolje navedene): Okvir za razvoj društvenog poduzetništva (eko-socijalna ekonomija, razlozi nastanka, modeli i dobra praksa u EU i RH, sustav podrške) Pokretanje društvenog poduzeća (motivi-razlozi za pokretanje, određivanje ciljeva, preduvjeti i potrebni resursi, razrada […]

Radio emisija

Projekt “MI za zajednicu” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”.

Kreiranje senzornog profila“, ,,Senzorna integracija, što je to i kako prepoznati teškoće senzorne integracije?”…

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ 3. i 4. lipnja održano je 1 predavanje i 4 radionice i to: „Poticanje razvoja vestibularnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“ „Poticanje razvoja taktilnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“ „Poticanje razvoja proprioceptivnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“ „Kreiranje senzornog profila“ i predavanje: ,,Senzorna integracija, što je […]

1.11. Poboljšanje kvalitete života, Pružanje podrške!

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Požega održano je predavanje u  okviru stavke 1.11. ”Poboljšanje kvalitete života roditelja i djece s poteškoćama u razvoju” i  ”Pružanje podrške suradnicima u radu s djecom s PUR u programima” Radionica održana 11.6. TEMA: NEPOŽELJNA PONAŠANJA I ANALIZA FUNKCIJE NEPOŽELJNIH PONAŠANJA ,,ISHODI: Kvalitativnom analizom izvješća […]

Sastanak o napretku provedbe projekata 07.6.,8.6.

U sklopu projekta ”Mi za zajednicu” voditeljica projekta sudjelovala je na dvodnevnom sastanku o napretku provedbe projekata koji se održao u Crikvenici. Program predavanja: Postupci nabave, Najčešće pogreške, Prenamjene i plaće, Predstavljanje i testiranje pilot aplikacije za izvještavanje, Predstavljanje i testiranje pilot aplikacije za izvještavanje 2 dio, Individualni sastanak o napretku, Panel rasprava.     […]

1.11. Poboljšanje kvalitete života, Pružanje podrške!

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Požega održano je predavanje u  okviru stavke 1.11. ”Poboljšanje kvalitete života roditelja i djece s poteškoćama u razvoju” i  ”Pružanje podrške suradnicima u radu s djecom s PUR u programima” Radionica održana 14.5. TEMA: POREMEĆAJ IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA (PAS) I TRETMANI         […]

Mi za zajednicu! Edukacija ”Poticanje volonterstva”

  U sklopu projekta „MI za zajednicu“ u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Požega održana je prva radionica u sklopu edukacije ”Poticanje volonterstva” pod nazivom ”Biti volonter”. Tokom edukacije polaznici su se upoznali sa zakonskim okvirima volontiranja u Hrvatskoj, sa pravima i obvezama volontiranja te s mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici, ali i na području Hrvatske i […]