MI "udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju"

Email

info@mi-udruga.hr

Telefon / Fax

034 / 275 500

Adresa

Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega, Hrvatska

Poticanje volonterstva – MI za zajednicu

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ održana je edukacija: Poticanje volonterstva koja se odradila kroz 13 radionica. (6 radionica za predstavnike volontera, 7 radionica za volontere) Na edukacijama za volontere volonteri su se upoznali sa zakonskim okvirom volontiranja u Republici Hrvatskoj. Kroz interaktivne aktivnosti sudionici su se na zanimljiv način upoznali s pravima i obvezama […]

MI ZA ZAJEDNICU

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ održali smo dio predavanja i individualnih savjetovanja u sklopu predavanja ”Poboljšanje kvalitete života roditelja i djece s poteškoćama u razvoju” i ”Pružanje podrške suradnicima u radu s djecom s PUR u programima”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, 381.794,52 kune i 67.375,50 kuna iz državnog proračuna. […]

MI ZA ZAJEDNICU -DP

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ održane su radionice društvenog poduzetništva. Imali smo četiri radionice na kojima smo odradili četiri teme (dolje navedene): Okvir za razvoj društvenog poduzetništva (eko-socijalna ekonomija, razlozi nastanka, modeli i dobra praksa u EU i RH, sustav podrške) Pokretanje društvenog poduzeća (motivi-razlozi za pokretanje, određivanje ciljeva, preduvjeti i potrebni resursi, razrada […]

Radio emisija

Projekt “MI za zajednicu” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”.

Kreiranje senzornog profila“, ,,Senzorna integracija, što je to i kako prepoznati teškoće senzorne integracije?”…

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ 3. i 4. lipnja održano je 1 predavanje i 4 radionice i to: „Poticanje razvoja vestibularnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“ „Poticanje razvoja taktilnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“ „Poticanje razvoja proprioceptivnog sustava kroz igru i svakodnevne aktivnosti“ „Kreiranje senzornog profila“ i predavanje: ,,Senzorna integracija, što je […]

1.11. Poboljšanje kvalitete života, Pružanje podrške!

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Požega održano je predavanje u  okviru stavke 1.11. ”Poboljšanje kvalitete života roditelja i djece s poteškoćama u razvoju” i  ”Pružanje podrške suradnicima u radu s djecom s PUR u programima” Radionica održana 11.6. TEMA: NEPOŽELJNA PONAŠANJA I ANALIZA FUNKCIJE NEPOŽELJNIH PONAŠANJA ,,ISHODI: Kvalitativnom analizom izvješća […]

Sastanak o napretku provedbe projekata 07.6.,8.6.

U sklopu projekta ”Mi za zajednicu” voditeljica projekta sudjelovala je na dvodnevnom sastanku o napretku provedbe projekata koji se održao u Crikvenici. Program predavanja: Postupci nabave, Najčešće pogreške, Prenamjene i plaće, Predstavljanje i testiranje pilot aplikacije za izvještavanje, Predstavljanje i testiranje pilot aplikacije za izvještavanje 2 dio, Individualni sastanak o napretku, Panel rasprava.     […]

1.11. Poboljšanje kvalitete života, Pružanje podrške!

U sklopu projekta „MI za zajednicu“ u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Požega održano je predavanje u  okviru stavke 1.11. ”Poboljšanje kvalitete života roditelja i djece s poteškoćama u razvoju” i  ”Pružanje podrške suradnicima u radu s djecom s PUR u programima” Radionica održana 14.5. TEMA: POREMEĆAJ IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA (PAS) I TRETMANI         […]

Mi za zajednicu! Edukacija ”Poticanje volonterstva”

  U sklopu projekta „MI za zajednicu“ u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Požega održana je prva radionica u sklopu edukacije ”Poticanje volonterstva” pod nazivom ”Biti volonter”. Tokom edukacije polaznici su se upoznali sa zakonskim okvirima volontiranja u Hrvatskoj, sa pravima i obvezama volontiranja te s mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici, ali i na području Hrvatske i […]

Održana početna konferencija projekta “MI za zajednicu“ vrijednog 449.170,02 kuna

„MI za zajednicu“ 21. ožujka održana je početna konferencija projekta “MI za zajednicu”. „MI za zajednicu“ naziv je projekta vrijednog 449.170,02 kuna čiji je nositelj „MI“, Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju čija je početna konferencija održana u prostoru Poduzetničkog inkubatora Požega. Partneri na projektu su Javna ustanova Lokalna razvojna agencija i […]